AydınMEKAS PROJESİ

T.C. İl Millî Eğitim Müdürlüğü “Aydın Meslek Eğitimine Katılım Sağlama (AydınMEKAS) Projesi” yoluyla, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nden gönderilmiş yazılar
ve diğer üst belgelerle esasları belirlenmiş çerçevede; meslek eğitimi alan birey sayısını ve mesleki eğitimin kalitesini artırmaya katkı sağlamaya dönük işlemler yürütecektir.